Onze fundamentele waarden

Onze fundamentele waarden beschrijven wie we werkelijk zijn. Ze zijn niet verhandelbaar. Ze zijn een sterk signaal op wat u van ons kunt verwachten:

 • Handelen met integriteit,
  • Onafhankelijk consultancy bedrijf
  • Geen belangenconflict
  • Handelen met eerbied voor mensen
  • Geen verborgen agenda
  • Transparantie in wat we voor u doen

 

 • Klantgerichtheid,
  • Onze verbintenis is onze klanten te begrijpen en aandachtig naar hen te luisteren als we erkennen dat elke klant anders is met unieke eisen en verwachtingen
  • Onze verbintenis is om gepersonaliseerd reacties te geven aan onze klanten (en nooit generieke antwoorden) omdat hun behoeften verschillend zijn
  • Onze verbintenis is om de functies van de mensen in het bedrijf te verbinden en aan te passen aan de behoeften van onze klanten door ‘lean management’ principes toe te passen.

 

 • Vertrouwelijkheid,
  • Behandelen en eren van vertrouwelijkheid en eigendom van de informatie die onze klanten ons door geven
  • Geen openbaarmaking van onderwerpen of werken gedaan of onder discussie met Afnemers delen tenzij schriftelijke toestemming na activiteiten voltooiing
  • goedkeuring krijgen van de klant alvorens hem te benoemen in de VAL-U Advisory Afnemers referentielijst

 

 • Beroeps
  • Aangetoonde competenties verworven door ervaring in de industrie
  • geaccrediteert door erkend getuigschrift
  • Geloofwaardigheid in wat we doen
  • Geen oordeel: we zijn bescheiden en eerbiedig met klanten en hun organisatie waaraan we externe ondersteuning verschaffen