Beheren en Leiden programma en project

Business and management strategy concept with flat icons

VAL-U Advisory kan de namens haar klanten complexe projecten of programma’s beheren en leveren, ongeacht hun fase, van hun initiatie tot hun implementatie.

Project en programma moeten doeltreffend worden geleid. We zorgen ervoor dat de basis projectmanagement in plaats is, met inbegrip bestuur, beheerrisico’s en verandering, Prestaties van Management en communicatieplan om beloofde resultaten te leiden en af te leveren in de gedefinieerde tijd en kosten.

Een expert is niet noodzakelijk een goede project of program manager. Dat is waarom het essentieel is om de juiste persoon te zetten waarop uw project of programma wordt uitgevoerd.

Waarom zou U kiezen voor VAL-U Advisory ?

 • We zijn gecertificeerd ‘PRINCE2 Practitioner’ en we hebben meer dan 10 jaar ervaring in verschillende projecten en programma’s.
 • U hebt de verzekering om uw project geleid, beheerd en op tijd geleverd te hebben, binnen budget en met de verwachte resultaten: basisprincipes van projectmanagement in plaats, met inbegrip van bestuur, prestaties en verandering
 • We zijn niet alleen leiders en beheerders van projecten of programma’s: we kunnen u ook helpen om project leidingvaardigheden van uw organisatie te verhogen door middel van coaching en opleiding.

 

Enkele voorbeelden van succesvol afgeleverde projecten en programma’s:

Aankopen projecten en programma’s:

 • Invoering van nieuwe leveranciers en nieuwe materialen,
 • Afnemen van een leverancier van 7 productielocaties om risico’s te verminderen zonder enige verstoring van de voorziening,
 • Concentreren op het industriële netwerk en het optimaliseren en zich richten op strategische partners,
 • Strategieën over voorziening op verschillende farmaceutisch verpakkingsmateriaal
  • Beheer tot 200 Miljoen Euro jaarlijkse aankoop met effect op 4 miljard Euro verkoop
 • Voorziening evaluatie en introductie van leveranciers komende uit landen met lage kosten
 • Evaluatie en selectie steriele spuiten en anderen componenten om nieuwe steriele industriële productie sites te voeden
 • Verbetering van geldelijke middelen,
 • Tot 75 Miljoen Euro kapitaal investeringen te rechtvaardiging ter voorbereiding en implementatie (gereedschap, assemblagelijn…)
 • Evaluatie Zelf Doen versus Uitbesteden

Supply chain projecten en programma’s:

 • Leveringstijd en cyclus tijd vermindering programma’s zowel intern (kwaliteit / inkomende controle / productieafdelingen) en extern (klanten/leveranciers)
  • meer dan 50% vermindering in minder dan 3 maanden
 • Productie planning reorganisatie
  • vermindering met 75% van de productielijn afsluiten na de reorganisatie
 • Productielijn voorrang herziening,
 • herziening van gebouw stromingen,
 • knelpunt bekijken,
 • Anticiperen en opstellen capaciteit ter ondersteuning van verkoop om ambitie te bouwen

Verpakking projecten en programma’s:

 • Omschrijving en uitvoering veilige verpakking voor kinderen maar senior vriendelijke verpakking met onder-aannemers :
  • Identificeren en selecteren van de juiste veilige verpakking voor kinderen maar senior vriendelijke verpakking in conformiteit met de bestaande normen
  • Werk de uitvoering uit met het aannemers en het farmaceutische bedrijf om verpakking te verschillen met de minimale kosten impact en de beste goedkeuring van de patiënt en de markt
 • Haalbaarheidsstudie over de steriele verpakkingen